Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na rynku Bitcoin można zaobserwować ogromną zmienność. Nie ulega wątpliwości, że ta charakterystyczna zmienność powoduje strach wśród młodych ludzi, którzy pragną zainwestować i zaistnieć na rynku kryptowalut. Powstrzymuje ich przed podjęciem decyzji a także zrobieniem pierwszych kroków. Panujący dynamizm ruchów jest powodem zawahania przed wejściem na rynek. Każdy, nawet ten, który z biznesem ma niewiele wspólnego, wie, że rynek walut jest niepewny.

Jednakże ta niepewna przyszłość Bitcoina nie jest przeszkodą dla analityków, którzy wróżą mu owocną przyszłość. Chociaż nie da się przewidzieć tego co może nastąpić w najbliższym czasie, znany i ceniony analityk Willy Woo wskazuje, jak można uzyskać szersze spojrzenie na rynek bitcoina na podstawienie pewnych prawidłowości opartych na historii tej kryptowaluty.

Na Twitterze analityka, pojawił się wykres wskazujący, które momenty w historii kryptowalut były najlepsze na zakup Bitcoinów. Swoją długoterminową analizę oparł o wskaźnik „ribbon difficulty”.

Analityk w swoich badaniach wziął pod uwagę ostatnie dziesięć lat, ukazał w nich  historyczną perspektywę, wszystko przedstawił w logarytmicznym wykresie na którym bardzo łatwo zaobserwować momenty w których zysk z bitcoina był największy a także który moment był najlepszy na to aby dokonać ich zakupu.

Bitcoin odnotuje wzrost i przekroczy 15 000 USD – Max Keiser

Kiedy jest najlepszy czas na zakup kryptowaluty?

Analizy, których podjął się Willy Woo wskazują, że najlepszym momentem na gromadzenie Bitcoinów stał się czas w którym „difficulty ribbon” (wstęga trudności), przede wszystkim „skompresowała się” czyli jej wartość staję się równa bądź bliska zeru. Na wykresie moment ten ukazany jest za pomocą cienkiej linii. W wykresie można sytuację zaobserwować następująco: ciemna linia pojawiająca się od górnej strony, przecina pozostałe linie.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w trudnych momentach to fundusze hedgingowe masowo skupowały Bitcoiny. Co jest doskonałym potwierdzeniem starego porzekadła, bardzo często używanego w świecie giełdy.

Niespodziewana bessa na rynku kryptowalut

Na czym polega „wstęga trudności”?

Średnia aktywność wydobywania kryptowaluty przedstawiona jest za pomocą wskaźników. Pozwala to na wizualizację zmian jakie zachodzą w trudności wydobywania Bitcoinów. Ukazuje to również wpływ wydobywania krytowaluty na ich cenę. Analityk przedstawia to następująco:

W celu pokrycia kosztów produkcji, górnicy pozbywają się części wydobytej waluty. Na skutek czego powstaje ogromna presja ze strony niedźwiedzi. Głównym powodem wyprzedawania przez górników posiadanych monet jest chęć utrzymania sprawności operacyjnej. Na takie rozwiązanie decydują się najsłabsi górnicy. Cała sytuacja sprawia, że na rynku kryptowalut następuje zachwianie. W rezultacie powoduje to zmniejszenie mocy mieszania a także wzrost trudności sieci. Wszystko sprawia, że wydobywania podejmują się już tylko ci najbardziej wytrwali. Którzy swoją część pozostawiają do momentu, gdy cena na rynku kryptowalut wzrasta.

Według Willego bardzo duży wpływ na historię kursu Bitcoina miały halyingi.

Rate this post

Leave a comment