Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak powszechnie wiadomo ostatnie kilka miesięcy nie było łatwe dla Bitcoin (BTC). Zaczynając od szczytów osiąganych w drugiej połowie czerwca bieżącego roku, na poniedziałkowym 53% spadku kończąc. Czy jest to jednoznaczne z faktem, że Bitcoin (BTC) jest złym pomysłem na inwestycję kapitału?

Bitcoin (BTC) generował zyski z inwestycji przez 90% czasu

Charlie Custer pracujący dla serwisu LongHash pokusił się o przeprowadzenie analizy ceny Bitcoin (BTC) uwzględniając cały jej rys historyczny. 

Jak zapewne wszyscy pamiętamy od stworzenia Bitcoin (BTC) minęło właśnie 3978 dni. Analiza Charliego Custera obrazuje, iż w ciągu 3568 dni wspomniana waluta cyfrowa była dobry pomysłem na inwestycję. Jest to jednoznaczne z faktem, że przez 90% czasu obecności Bitcoin (BTC) na rynku aktywów cyfrowych generował on dodatnia stopę zwrotu z poczynionej inwestycji. Nie należy jednak interpretować tego w taki sposób, że 90% inwestorów zarobiło na Bitcoinie (BTC).

Zarówno określenie “zysku”, jak i “straty” podawane w  ilości dni, dotyczą okresu w którym zakup tej waluty cyfrowej prowadził do osiągnięcia rzeczywistego zwrotu lub straty przy sprzedaży Bitcoin (BTC) po obecnej cenie. Należy więc rozumieć to w ten sposób, że osoby, które dokonały zakupu najstarszej z walut cyfrowych w ciągu któregokolwiek z 3568 dni opisanych jako “zysk”, decydując się na sprzedaż odnotowałoby zysk z przeprowadzonej inwestycji. Natomiast osoby, które zakupiły Bitcoin (BTC) w któregokolwiek z 410 dni, sprzedając dziś swoje monety cyfrowe ponoszą stratę.

Jak pokazują najnowsze dane zdecydowanie więcej osób zainwestowało się Bitcoinem (BTC) jak i rynkiem walut cyfrowych stosunkowo niedawno. Dlatego też procent osób, które rzeczywiście zarobiły na sprzedaży zgromadzonych wirtualnych monet jest tak niski.

Analizując przygotowane przez Charkiego Custera zestawienie, łatwo zauważyć, że bieżący rok jest najgorszym dla Bitcoina (BTC.

Z zestawienia przygotowanego przez Into the Block 56% inwestorów generuje zyski na zgromadzonych Bitcoin (BTC)

Firma Into the Block, przygotowała zestawienie na podstawie, którego można dokonać szacunku, że 56% posiadaczy Bitcoinów (BTC) nadal mogłaby wygenerować zysk, gdyby zdecydowali się na sprzedaż w dniu dzisiejszym. Warto podkreślić, że jest to szacunek bazujący na obecnej cenie najstarszej w walut cyfrowych oraz  średniej cenie zakupionych tokenów zgromadzonych w portfelach.

Należy także mieć na uwadze fakt, że wiele portfeli jest obecnie nieaktywnych lub zostało utraconych. Zdarzają się też osoby posiadające więcej niż jeden portfel. To wszystko powoduje, że prawdziwa liczba rzeczywistych inwestorów liczących straty może być nieco niższa niż wynika to z przedstawionych szacunków.

Wielkość średniej straty, która została poniesiona przez każdego z inwestorów oszacowano na poziomie powyżej 2000 dolarów (USD).

Rate this post

Leave a comment