Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VanEck to firma zarządzająca inwestycjami, posiadająca w ofercie ETF-y oraz fundusze inwestycyjne. Wspólnie z firmą SolidX Management złożyła w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosek odnośnie zatwierdzenia ETF na Bitcoina. Został on wycofany we wrześniu w momencie wypuszczenia ETF dla klientów instytucjonalnych. Ostatnio VanEck opublikował raport, przedstawiający korzyści wynikające z umieszczenia Bitcoina w inwestycyjnym portfolio i stwierdził, że ma on szanse stać się cyfrowym złotem.

Bitcoin jako portfel inwestycyjny

Jak twierdzą analitycy z VanEck, Bitcoin posiada wartość pieniężną, podobną do złota, kamieni szlachetnych lub dzieł sztuki. Występuje on w ograniczonej ilości, posiada element prywatności i jest aktywem na okaziciela.

Na korzyść umieszczenia go w portfolio inwestycyjnym przemawia współczynnik zapasów do przepływów, czyli ilość zapasów danego surowca posiadanego do jego ilości wytworzonej w skali roku. Stanowi to na korzyść BTC i wskazuje jego potencjał wzrostowy.

Na wzrost ceny BTC wpływ ma jego ograniczona podaż, w tym związana z halvingiem (stopniowe zmniejszanie wynagradzania za wydobywanie nowych monet o 50% wbudowanie w algorytm, następujące co 4 lata). Jak pokazuje historia, po każdym halvingu następuje wzrost cen. Kolejne działania będą miały miejsce w maju przyszłego roku.
Analitycy z VanEck twierdzą, że Bitcoin jest dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a także na zwiększenie stosunku ryzyka do czerpanych korzyści. Według nich, w historycznym ujęciu BTC wypadał o wiele korzystniej niż zwykłe aktywa, w tym indeksy. Poza tym wykazują oni na małą korelację notowań Bitcoina w stosunku do tradycyjnych rynków finansowych tj. obligacji, akcji czy złota.

Ostatnie wydarzenia świadczą na korzyść BTC

Według raportu VanEck ostatnio miały miejsce korzystne dla Bitcoina biegi wydarzeń. Zauważa on, że stan Kolorado zwolnił kryptowaluty z przepisów dotyczących papierów wartościowych. Z kolei stan Wyoming stwierdził, że kryptowaluty stanowią składnik majątkowy, stwarzając w ten sposób bankom sposobność, aby stały się powiernikami oraz zapewnił tokenizację aktywów.
Do innych pozytywnych wydarzeń można zaliczyć zgodę regulatorów na obrót kontraktami terminowymi na Bitcoina, które byłyby rozliczane w fizycznej kryptowalucie, a także wejście na rynek instytucji powierniczych w tym firm brokerskich dających możliwość handlu na rynku kasowym na aktywach cyfrowych. Analitycy zauważają także fakt, że regulatorzy z całego świata podejmują działania w celu walki z nieuczciwymi ICO oraz niezarejestrowaną emisją tokenów.

Wpływ technologii na giełdy kryptowalut

Siła Bitcoina oraz innych aktywów w wersji cyfrowej to dowód na istnienie giełd kryptowalutowych, posiadających stabilną reputację oraz równie wysokie obroty dzienne na BTC. Sięgają one średnio 2 mln USD. To także fakt, że handel podlega właściwemu rozproszeniu, nawet w momencie ataków hakerskich giełdy te są w stanie zrefundować użytkownikom poniesione straty (przykładem Binance). Ważna jest także wciąż rosnąca ilość transakcji w ramach sieci. Jest ich średnio około 400 tys. dziennie.

Wciąż zwiększa się również dostęp do aktywów cyfrowych dla detalicznych inwestorów. Raport poza giełdami wskazuje na platformy takie jak Robinhood i eToro. Dobra kondycja BTC to także pokaźne obroty na kontraktach futures, które notowane są przez CME.

Autorzy raportu zauważają także aspekty techniczne Bitcoina. Dostrzegają potencjał tkwiący w rozwoju bocznych łańcuchów zwanych sidechains oraz rozwoju Lightening Network, będącego rozwiązaniem opartym na drugiej warstwie, dającego możliwości obniżenia kosztów transakcji i zwiększenie skalowalności. O mocy Bitcoina świadczy także zaufanie, jakim obdarzyła go firma Microsoft, pracująca nad zdecentralizowaną platformą tożsamości online, której działanie oparte jest na blockchainie Bitcoina.

Jakie ryzyko niesie Bitcoin?

Analitycy zauważają również ryzyka płynące z umieszczania Bitcoina w swoim portfelu inwestycyjnym. Jest to między innymi ryzyko włamać do platform tradingowych, zmiana notowań, ryzyko o charakterze kryptograficznym związane z błędami w kodach lub rozwojem komputerów kwantowych. Zwracają oni również uwagę na problem młodej technologi, znajdującej się we wczesnej fazie oraz potencjalne zagrożenia przejęcia głównego oprogramowania przez deweloperów lub górników.

5/5 - (1 vote)

Leave a comment