Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Patrząc na ostatnie notowania Bitcoina, można odnieść sprzeczne wrażenia. Przez pewien czas wszystko wskazywało bowiem na to, że optymistyczne przewidywania okażą się jednak niezbyt trafione.

W mijającym tygodniu cena tej kryptowaluty przekroczyła niestety poziom 10 tys. USD, spadając z 11 500 USD, do poniżej 9 500 USD. Natomiast w czwartek pojawiła się reakcja popytowa i od tamtej chwili możemy zaobserwować może niezbyt duże, ale za to regularne wzrosty. Czy to oznacza, że kurs BTC ma szansę dotrzeć się na przewidywane i naprawdę rekordowe poziomy? Czy aktualne wzrosty będą w stanie jeszcze bardziej podnieść cenę najstarszej kryptowaluty świata?

Wszystko nadal jest możliwe

Ostatnie notowania Bitcoina jasno wskazują, że cena tej wirtualnej waluty spadła w ostatnim czasie o ponad 23% (z 12 325 USD do jedynie 9 467 USD). Dopiero w rejonach 9 400 USD pojawił się popyt, wskutek którego powstała prowzrostowa świeca pin-bar. Sygnalizuje ona potencjalne odrzucenie omawianego wsparcia. Mimo to możemy zaobserwować wzrost kursu, który, choć niezbyt dynamiczny, jest za to bardzo regularny. Czy tendencja wzrostowa jest jedynie korektą? Jeżeli tak by się stało, to przewidywany wzrost kursu BTC mógłby dotrzeć jedynie do stanu poprzedniego, czyli w okolice lokalnego wsparcia wynoszącego 11 tys. USD. Wystąpienie w tych okolicach reakcji popytowej potwierdzać może fakt, że ten poziom jest zbieżny z korektą Fibonacciego dotyczącą ostatnich spadków.

Jak ma się kwestia kursu dotycząca innych popularnych kryptowalut?

Altcoiny

W ciągu ostatnich 7 dni prawie wszystkie projekty odnotowały spadki wartości, a wśród 100 największych zyski odnotowały kursy jedynie 19 z nich, a w tym tylko 13 uzyskało wzrosty na poziomie 3%. Wszystko więc wskazuje na to, że jest to tendencja ogólna. Jeżeli jednak spojrzymy na notowania pod kątem 24-godzinowej zmienności, to kwestia wygląda już nieco lepiej. W tym przedziale czasu możemy odnotować wzrosty wartości wśród 73 ze 100 największych wirtualnych walut. Cały rynek mimo tego jest jednak ściśle uzależniony od kursu Bitcoina, którego wahania określają zachowanie reszty kryptowalut.

Ethereum

Ta waluta testuje obecnie bardzo istotne wsparcie. Gdy spojrzymy na ostatnie notowania Ethereum, dostrzeżemy pewną zależność. Ostatnich spadki spowodowały, że cena Ethereum spadła aż do poziomu 180 USD, ale w czwartek pojawił się popyt. Jeżeli ten poziom zostanie trwale odrzucony, to najprawdopodobniej otworzy się możliwość osiągnięcia kolejnych poziomów wzrostu. Jeśli jednak testowane obecnie wsparcie się nie utrzyma, trzeba będzie przygotować się na powtóną możliwość testu w okolicach 83 USD.

Ripple

Gdy mowa o notowaniach Ripple, można zauważyć, że po środowych spadkach cena XRP spadła poniżej poziomu technicznego wsparcia. Tym samym dotarła do najniższego poziomu od grudnia 2017 roku. Nie pojawiła się jeszcze reakcja popytowa, więc całkiem możliwe jest, że cena Ripple, znajdować się będzie w najbliższym czasie pod presją podaży.

Rate this post

Leave a comment