Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zgodnie z badaniami najnowszymi terminy rozliczeń wszelkich kontraktów futures na Bitcoina wpływają negatywnie na cenę kryptowaluty czołowej. W czasowym przedziale, wzięto pod lupę dokładnie BTC aż spadł o 75% razy bezpośrednio przed samym rozliczeniem na CME.

Dokładnie 24 września bieżącego roku na portalu o nazwie Kryptorafen została opublikowana dokładna analiza kursu Bitcoina, która była oparta na podstawie danych, które były dostarczone przez instytut ilościowych badań. Chodziło o badania Arcana Research. Autor materiału stale podkreśla, że cena BTC średnio spada o 2,27 procent przed rozliczeniem comiesięcznym kontraktów właśnie futures na giełdzie amerykańskiej towarowej CME (Chicago Mercantile Exchange). Arcane Research tą analizą trendów cen już się zajmuje od 2018 roku od miesiąca styczeń.

Na samym wstępie

Na samym wstępie zaznaczono, że same przypuszczenia o cenowych manipulacjach przedstawiane były w sposób wielokrotny przez portal TrustNodes. Spadek znaczny ceny BTC jest przewidywany przed ostatnim piątku w danym miesiącu. Był to dokładnie 27 września bieżącego roku. Tego właśnie dnia dochodzi do rozliczenia kontaktów bitcoinoych futures na CME. Również przytoczona tutaj została opinia analityka Fundstrat Global – Thomasa Le, który zwrócić miał rok temu uwagę na możliwy bardzo łatwy zysk w takich właśnie przypadkach.

A jak to dokładnie wygląda? Bardzo nas to interesuje. Wstępnie sprzedają kontrakty futures na shorcie Bitcoina (krótkiej pozycji). W ten właśnie sposób zabezpieczają się oni przed cenowym wahaniem W przypadku, gdy właśnie cena BTC wzrośnie, to tracą na shorcie. Temu właśnie przeciwdziała long. Tuż przed samym rozliczeniem kontraktów futures wszyscy inwestorzy mają jak najbardziej możliwość sprzedania Bitcoinów swoich fizycznych. Może to zaś spowodować spadek cen na kasowym rynku i to naprawdę znaczny.

Jeżeli w ten sposób zrobią, to wartość ich pozycji krótkiej wzrośnie oraz będą mogli jak najbardziej zarabiać bezpośrednio na kontraktach futures bezpośrednio po rozliczeniu.

Co zostało przedstawione na wykresie?

Na wykresie, który się znajduje poniżej zostały przedstawione dane dokładnie od 30 stycznia roku 2018 do końca sierpnia roku 2019. Dodać musimy obowiązkowo, że 306 dni z 608 było dla BTC dodatnich. Stanowi to 50,3%. Według Kryptografenu trend systematyczny jest naprawdę uderzający. Cena spadła dokładnie z 15 do 20 razy. Musimy zaznaczyć, że jednocześnie przy równym prawdopodobieństwie 2%.

Zdaniem  autora tego materiały jest to mało realne, aby ogólnie kurs BTC spadał przypadkowo tuż przed rozliczeniem kontraktów futures właśnie na CME. Liczny mówią zaś same za siebie. Dowodzi to temu, że sama cena Bitcoina może być zmanipulowana po prostu. Jednak podkreślono, że nie jest konieczne to działanie umyślne. Również nie można zakładać, że tylko i wyłącznie są to wyniki hedingowej strategii, która była przeprowadzona przez inwestorów. Według Norheim Bendika w grę wchodzić może wiele innych czynników nieuwzględnionych.

5/5 - (1 vote)

Leave a comment