Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Silne wahania kursów jest wspólną cechą dla wszystkich krytpowalut, ale co jest powodem tych wahań? Co ma największy wpływ na ich cenę?

Prawo rynku, czyli popyt i podaż

Można uznać to za najbardziej wpływowy czynnik regulujący kurs kryptowalut. Im mniejsza podaż, tym większy popyt i cena, czyli zwyczajne prawo rynku. Jeżeli podaż danego coina jest duża, to przy nawet średnim popycie, jego wartość będzie malała.

Podaż walut cyfrowych jest ograniczona, w przeciwieństwie do mogących być dodrukowywanych w nieskończoność walut fiducjarnych (oficjalnych środków płatniczych). Podaż kryptowalut również w pewnym momencie zwalnia, aż do ustania, co sugeruje niemalże pewny wzrost popytu.

Przy tym nie jest to czynnik jedyny, a i popyt na krytowaluty jest zróżnicowany na poszczególne jednostki. Jest wiele czynników rozróżniających kryptowaluty. – Najlepsza strategia dla Bitcoin. ProtonMail postuluje o wykorzystanie HODL

Koszty wydobywania

Bitcoin i podobne mu waluty nie biorą się znikąd. Są one wydobywane za pomocą specjalnych urządzeń, stworzonych do wydobywania właśnie kryptowalut i nazywane koparkami. Nazywa się to miningiem, a ludzi obsługujących koparki górnikami kryptowalutowymi. W związku z ograniczaniem podaży danej kryptowaluty, wydobywanie jej staje się coraz trudniejsze, a nawet bywa nieopłacalne. Z reguły jednak cena kryptowaluty utrzymuje się w granicach opłacalności jej wydobycia.Co wydarzy się z Bitcoinem po wprowadzeniu zjawiska halvingu?

Przepisy i regulacje (prawo)

Dość mocno wpływają na kursy kryptowalut różnego rodzaju przepisy lub wymogi wprowadzane przez władze krajowe albo ich brak. W niektórych przypadkach wspomagają krytowaluty, a w innych mogą wręcz takowe dławić.

Wprowadzenie przepisów restrykcyjnych lub represyjnych skutkuje zazwyczaj spadkiem ceny kryptowalut. Z drugiej strony, przepisy przyjazne stają się katalizatorem do mocnych wzrostów.

Wpływy mediów

Media stanowią narzędzie propagandy, które może zarówno pomóc, jak i zaszkodzić konkretnej kryptowalucie. To one budują nastroje wśród inwestorów i to, w jaki sposób kryptowaluty są przedstawiane, przekłada się na skalę popytu. Dobre wiadomości z pewnością mogą ją zwiększyć, a złe wywołać panikę, a ta bardzo szybko doprowadza do ucieczki inwestorów z rynku, a w konsekwencji do nagłych spadków. – Crypto Profit – Poradnik jak zarobiłem na Bitcoin

Oczywiście media mogą również rolę edukacyjną, bo to przekładałoby się na większe zrozumienie ze strony opinii publicznej tego rynku. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, media najbardziej kochają rozpowszechniać hiobowe wieści, co raczej odstręcza od chęci posiadania wirtualnych pieniędzy.

Kryzysy finansowe

Jeżeli tradycyjne systemy finansowe popadają w kłopoty, ludzie uciekają z banków w inne aktywa. Może to być złoto, ale coraz częściej właśnie Bitcoiny stają się alternatywą zabezpieczenia kapitału niż ulegający nieustannej inflacji pieniądz fiducjarny. Kryzysy, a jest ich coraz więcej, mają więc mocne powiązanie z kursem wirtualnych walut, a im więcej osób ucieka z walut fiat na rzecz kryptowalut, tym większa jest jego kapitalizacja. – Jeszcze w tym roku bitcoin osiągnie cenę 20 000 USD?

Inne

Jest jeszcze kilka innych czynników, wpływających na ceny walut cyfrowych, jak np. manipulowanie rynkiem przez tzw. wieloryby, czyli przez dużych inwestorów. Jest to jednak trudne do udowodnienia i podlega jedynie spekulacjom, a podana piątka jest najistotniejsza, a przy tym czytelna.

Leave a comment