Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kwestie prawne dla giełd kryptowalutowych są dość złożone, ponieważ podmioty te muszą stosować się do prawa krajowego, w którym są zarejestrowane, a także muszą respektować przepisy obowiązujące w kraju banków lub operatorów płatności swoich klientów. Jest to warunek, aby giełda kryptowalut działała prawidłowo, dlatego też każda legalna giełda kryptowalut musi zweryfikować swoich użytkowników.

Rynek kryptowalut i jego regulacje

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/843 weszła w życie 9 lipca 2018 roku. Zastąpiła poprzednią dyrektywę w sprawie zapobiegania używania systemu finansowego do malwersacji (prania pieniędzy) oraz finansowania terroryzmu.

Wprowadzenie tej dyrektywy uregulowało częściowo rynek kryptowalut, co określa IV i V Dyrektywa UE. Odzwierciedlenie tych unijnych przepisów znajduje się również w ustawach krajowych (przepisy prawa polskiego oraz przepisy prawa maltańskiego). Z wszystkich powyższych przepisów wynika, że podmioty świadczące usługi w zakresie kryptowalut są podmiotami obowiązanymi. Muszą więc spełnić szereg wymogów i dopełnić obowiązków z tym związanych.

Kontrolę nad tym sprawuje krajowa jednostka analityki finansowej, którą w Polsce jest GIIF, a pod jurysdykcją maltańską FIAU. Jednym z wymogów jest identyfikacja oraz weryfikacja klienta. Stąd wziął się proces KYC, czyli „know your customer” (poznaj swojego klienta).

Czytaj również: Bitcoin jest legalny czy nielegalny?

Przetwarzanie danych klientów a proces KYC

Procedury przeciwko praniu pieniędzy, czyli AML nakazują podmiotom zajmującym się kryptowalutami weryfikacje klientów. Jeśli chodzi o zakres przetwarzania danych, to dane są szczególnie chronione oraz pozostają w bazie danych przez okres pięciu lat od momentu zakończenia relacji firma-klient. Jest to dokładnie określone w AML. Dane klientów mogą zostać udostępnione tylko upoważnionym do tego organom państwowym, ale tylko i wyłącznie na zgodnym z prawem zasadach w sytuacji czynności prawnych.

Skanowanie dokumentów w procesie weryfikacji

KYC składa się z dwóch procesów: identyfikacji klienta i jego weryfikacji. Podczas procesu identyfikacji, klient w formularzach rejestracyjnych uzupełnia swoje dane, których zakres określa art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Następnie wprowadzone dane należy zweryfikować poprzez wysłanie skanu dokumentu oraz zdjęcia twarzy z widocznym i czytelnym dokumentem tożsamości. Zdarzają się przypadki, że wymagana jest weryfikacja wideo. Oprócz tego wymagane jest potwierdzenie adresu.

W tym celu można przedłożyć rachunek za media, wyciąg z banku lub pismo urzędowe. Wymóg uzyskania zdjęć dokumentów wynika z obowiązku weryfikacji klienta na podstawie niezależnych źródeł. Spod działania ustawy z dnia 22 listopada 2018 wyłączone jest wykonywanie kserokopii lub komputerowych wydruków dokumentów.

Sprawdź również: Na jakiej giełdzie inwestować w Bitcoin?

Kilkukrotna weryfikacja przez giełdy kryptowalut

Już przed wprowadzeniem przepisów AML giełdy kryptowalut weryfikowały klientów. Co prawda w tamtym czasie pozwoliło to unikać oszustw i nadużyć, ale w świetle nowych przepisów okazało się niewystarczające. Przepisy AML szczegółowo określają, na podstawie jakich dokumentów należy dokonywać prawidłowej weryfikacji. W polskich przepisach określa to art. 46 Ustawy. Giełdy kryptowalut zostały zmuszone do uzupełnienia brakujących danych.

Część podmiotów zdecydowała się na powtórną weryfikację, co było prostszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem. Poza danymi osobowymi giełdy kryptowalut muszą ustalić profil działalności swoich klientów oraz źródło pochodzenia ich środków finansowych, a także analizować ich bieżące transakcje. Ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu giełdy muszą rozpoznawać w oparciu o: wartość i cel przeprowadzonych transakcji, rodzaj produktów, regularność i czas trwania stosunków biznesowych, wartość portfela kryptowalut klienta, przeznaczenie rachunku oraz rodzaj klienta i jego lokalizację.

Przeczytaj dodatkowo: Bitcoin jak wypłacić anonimowo bez podatku?

Użytkownicy giełd kryptowalut zazwyczaj nie mają świadomości, jakie wymogi muszą giełdy spełnić. Klienci powinni mieć świadomość, że przepisy AML zabezpieczają zarówno podmioty obowiązane, jak i ich klientów. W Polsce obecnie tylko te przepisy są normą prawną związana z rynkiem kryptowalut. W razie niedopełnienia obowiązków określonych w przepisach organy ścigania mogą zablokować działalność giełdy lub konta klientów, więc konsekwencje mogą ponieść wszyscy.

5/5 - (2 votes)

Leave a comment