Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W czerwcu Europejski Bank Centralny podwyższył o 600 miliardów euro wartość awaryjnego skupu aktywów. Dzięki temu, na politykę monetarną przeznacza obecnie 1,35 biliona euro. Jednak beneficjenci programów EBC nie są przekonani, czy centrala wyda powyższą kwotę w całości. Inwestorzy zapowiedzieli już spotkanie z prezes EBC – Christine Lagarde, podczas którego będą żądać od niej wyjaśnień.

EBC ratuje rynki

Działania EBC sprawiły, że kondycja poszczególnych rynków uległa poprawie. Szczególnie dostrzegalny jest wzrost we Włoszech i innych krajach Europy południowej. Koszty pożyczek wróciły tam do stanu sprzed pandemii. Rentowność obligacji włoskich, również powróciła do stanu z początku marca i wynosi obecnie 1,2%. Do poziomu sprzed kilku miesięcy powrócił spread oferowany przez włoski dług w stosunku do niemieckich obligacji.

Wydatki EBC. Czy możliwe jest wydanie 1,35 biliona euro?

Długi państwowe, w związku z pandemią, zaostrzyły spready. Poluzowanie przepisów zależne jest od tego, czy EBC rzeczywiście wyda zgromadzone 1,35 biliona euro. Na spotkaniu z prezes EBC, inwestorzy będą domagać się zapewnienia, że spowolnienie gospodarcze jest spowodowane sezonem urlopowym i zastojem na rynkach a nie staraniami banku, by zakupy były stopniowo zamykane.

Obecna kondycja rynku

W ostatnim tygodniu spowolnieniu uległ skup obligacji. To pierwsza taka sytuacja od momentu rozszerzenia programu EBC. W najbliższych dniach powinny ukazać się dane dotyczące wskaźnika CPI za czerwiec oraz raport FED, który dotyczy bieżących warunków ekonomicznych.

Rynek pracy powoli zaczyna odżywać. Mówi się, że w zeszłym miesiącu powstało niespełna 5 milionów miejsc pracy, przez co niektóre przedsiębiorstwa odnotowały wzrost wartości. Taki stan rzeczy nie dotyczy rynku amerykańskiego, gdzie ciągle trwa spowolnienie gospodarcze a pracę straciło już 40 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych. Już teraz niemożliwe jest, by wszyscy odzyskali dawne stanowiska.

Na Dalekim Wschodzie, a konkretnie w Japonii, odbyło się posiedzenie, które dotyczyło polityki monetarnej. Ustalono, że kooperacja banku centralnego i rządu mogłaby pomóc państwu przezwyciężyć kryzys. Mówi się o ustanowieniu specjalnego funduszu, który zostanie przeznaczony na projekty zwiększające wydajność ekonomiczną. Jego wdrożenie może okazać się bardzo trudne, ale obecna sytuacja zmusza osoby decyzyjne do wdrażania ekstremalnych środków.

Cały świat walczy ze skutkami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ma to swoje odbicie w liczbach, które ulegają degradacji w porównaniu z sytuacją panującą chociażby na początku roku. Widać wyraźnie, że politycy i przedstawiciele finansjery mają duży materiał do analizy i na jego podstawie muszą wyciągnąć wnioski. Powinni doprowadzić do tego, aby jak największa liczba inwestorów wyszła obronną ręką z kryzysu.

Ta sytuacja to także skok w dziedzinie ekonomii. Finansiści na nowo uczą się rynku i wysuwają prekursorskie propozycje dotyczące walki z kryzysem. Ważne jest, aby obecny problem nie powtórzył się w skali makro.

Rate this post

Leave a comment