Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Według raportu, który został opublikowany 4 grudnia przez Grayscale, dowiadujemy się, że kryptowaluty nie są tylko i wyłącznie domeną mężczyzn. Kobiety coraz chętniej inwestują w bitcoina oraz stanową około 43 procent Hodlerów.

W badaniu udział wzięło ponad sto inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, w wieku dwudziestu pięciu lat do sześćdziesięciu czterech lat. W ankiecie wzięli udział inwestorzy, którzy posiadają portfolio o wartości minimalnej 10 000 tysięcy dolarów.

Czy Satoshi jest kobietą?

Zgodnie z opublikowanym raportem jak najbardziej się wierzy, że bitcoin oraz kryptowaluty to domena właśnie zainteresowania mężczyzn. Dodatkowo, jakieś dziewięćdziesiąt procent zaangażowania w budowane sieci jest właśnie przez mężczyzn. Jednak jak się okazuje, kobiety także inwestują w bitcoina. Co więcej jest ich naprawdę wiele. Według raportu, to aż pięćdziesiąt sześć procent kobiet uznaje aktywa cyfrowe za naprawdę dobrą szansę do inwestycji. Z kolei czterdzieści dziewięć procent uważa także, że jest ograniczona podaż jeden z najpopularniejszej krypowaluty będzie ona czynnikiem istotnym wzrostowym.

Tak naprawdę w odróżnieniu od mężczyzn, większa liczba kobiet badanych uważa, że teraz jest jak najbardziej świetny moment na zakup BTC, ponieważ w przyszłości on będzie droższy. Za aspekt bardzo atrakcyjny finansowania, kobiety jak najbardziej uważają możliwość zakupu ilości niewielkiej bitcoina, co pozwala automatycznie im na samą partycypację w rynku.

Kobiety raczej nie lubią ryzyka

Raport także uwzględnia sposób postrzegania samych inwestycji właśnie przez kobiet. Okazuje się bowiem, że dla kobiet inwestycje są raczej formą na zabezpieczenie swojej przyszłości. Nie jest to jednak okazja do zarobku. Sześćdziesiąt procent kobiet badanych woli finansową stabilność od pomnażania agresywnego kapitału. Mężczyźni spoglądają chętniej na tę drugą opcję. Co ciekawe kobiety również chętniej od mężczyzn się decydują na ruchy inwestycyjne bezpieczne.

Mężczyźni się czują w inwestycjach pewniej

Kobiety nie czują na ogół w inwestycjach swobodnie. Nie jest to element, któremu zbyt dużo uwagi poświęcają.

W czasie tym, piękna płeć znacznie negatywnie ocenia stan obecny jeśli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Jedynie czterdzieści sześć procent z nich wierzy w rozwój pozytywny ekonomii tego właśnie kraju. Z drugiej strony mężczyźni, są dużo większymi optymistami. Aż pięćdziesiąt siedem procent z nich uważa, że sama sytuacja gospodarki Stanów Zjednoczonych ulegnie tak naprawdę poprawie.

Zgodnie ze wszelkimi badaniami, które zostały przeprowadzone przez cointelegraph na wiosnę, sama sytuacja w świecie inwestorów w Europie,  nieco inaczej wygląda, a niżeli za oceanem. W Europie jedynie dwadzieścia procent kobiet na kryptowaluty stawia. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, co odpowiedzialne jest za taki właśnie stan rzeczy. Natomiast jest pewne to, że kobiety ze Stanów Zjednoczonych jak najbardziej chcą w bitcoina inwestować.

Rate this post

Leave a comment