Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Przedstawiamy najważniejsze aspekty.

KNF a kryptowaluty

Nie można powiedzieć, że polscy inwestorzy nie oczekiwali na ten moment. Już od dawna zależało im na poznanie oficjalnego stanowiska KNF o kryptowlautach. Konsultacje rozpoczęły się już w  2018 roku, a dopiero schyłek 2020 roku pozwolił na zapoznanie się z ustaleniami.

Już od 6 strony stanowiska, możliwe jest zapoznanie się z definicjami, np.: kryptowaluty, kryptoaktyw, blockchaina

Kryptowaluta została określona jako waluta wirtualna, która posiada właściwość cyfrowego odwzorowania wartości. Wyodrębniono także sytuacje, kiedy nie można zaliczyć środka to kryptowalut:

  • zaliczany jest do prawnego środka płatniczego, który emitowany jest przez NBP, a także banki centralne innych państw i organy administracji publicznej;
  • stanowi międzynarodową jednostkę rozrachunkową, która jest ustanawiana i akceptowana przez organizacje międzynarodowe i organy państwowe;
  • stanowi odzwierciedlenie pieniądza elektronicznego, zdefiniowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  • jest instrumentem finansowym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • weksle;
  • czeki

Ponadto wskazano, że kryptowaluta posiada możliwość wymiany w obrocie gospodarczym na środki płatnicze i inne akceptowalne środki wymiany. Stanowisko KNF przedstawia, że kryptowaluty mogą być zarówno przechowywane jak i przenoszone elektronicznie. Równolegle mogą częścią handlu elektronicznego.

KFN a tokeny

Najobszerniejszą część stanowiska zajęły tokeny. Przeanalizowano różnice pomiędzy występującymi rodzajami tokenów. Z kolei tokenizację scharakteryzowano jako zjawisko zastosowania DLT, które pozwala na odzwierciedlenie danego dobra lub aktywa w postaci tokenu, wskazującego jakie obowiązki lub uprawnienia wynikają z pierwotnego aktywa. Równolegle można to wykorzystać do wytworzenia tokenów, które są bezpośrednio połączone z nowym aktywem, tudzież dobrem.

Optymistyczny jest fakt, że KNF podjęła oficjalne działania w celu uregulowania aspektów prawnych związanych z kryptowalutami i tokenami. Aktualnie dostrzegają brak działań mających na celu standaryzację i tworzenie prawa, odnoszących się do wykorzystania kryptowalut w Polsce. Wskazano, że stanowisko pozwoli zmniejszyć niepewność, która nie pozwala na jednolite powiązywanie kryptoaktywów z klasyfikacją i przepisami prawnymi. W rzeczywistości, będzie można to wykorzystać w Polsce do ofertowania, sprzedaży i organizacji obrotu.

Więcej informacji znajdziesz na pastacbd.pl

Rate this post

Leave a comment