Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bez powiadomienia wcześniejszego Vitalik bezpośrednio zaczyna od problemów, które są związane ze skalowalnością blokowego łańcucha. Prawa jest także, że problem ten nie był mało znaczący, przy naprawdę wielu okazjach ten temat to przedmiot debaty w społecznościowych sieciach jak Twitter oraz Reddit.

W ten właśnie sposób Buterin swoją uwagę skupia na pewnego rodzaju znacznikach czasu, które stanowią duży problem z synchronizacją węzłów, które są związane z czasem. Problem na tym polega, że istnieje dzisiaj różnica czasowa pomiędzy węzłami, która sięgać może nawet dwudziestu sekund, co jest problemem oczywiście, ponieważ sam znacznik czasu dosyć dokładny powinien być.

Kolejnym punktem w tejże kategorii koncentruje się na dowozie obliczeń, w którym przyznaje, że się dokonał naprawdę znaczny postęp, ale wymaga on nadal sporej poprawy

Co więcej Buterin mówi o pewnego rodzaju zaciemnieniu kody, który niezbędny jest do tworzenia aplikacji w blokowych łańcuchu oraz ukrywania informacji poufnych w aplikacji.

Problemy teorii konsensusu

Gdy rozpoczyna ten rozdział, Buterin opowiada o samym dowodzie pracy, który jest odporny na ASIC zauważając, że jest to jak najbardziej możliwe rozwiązanie dla scentralizowanego blokowego łańcucha. W ten właśnie sposób współzałożyciel Ethereum uważa, że dowód samej stawki przejmie algorytm stary dowodu pracy, ponieważ naprawdę ma wiele zalet, w tym także odporność na ASIC.

Listopadowe ultimatum dla Bitcoin oraz halving – Willy Woo

W ten właśnie sposób Vitalik Buterin wskazuje pewne elementy istotne każdego konsensusu. Z kolei ze strony Proof of Work, wskazując, że ich wyzwania polegają na niczym innym jak na tym, aby były użyteczne, wymagają także różnych właściwości, takich jak łatwe do zweryfikowania czy też trudne do obliczenia.

Możliwe ekonomiczne problemy?

Nie powinno nas wcale dziwić, że Buterin zwróci uwagę na wszelkie problemy związane ze zmiennością wysoką bitcoinów. Jest to problem, który wpłynął wyraźnie na rynek.

Tak więc, poszukujac rozwiązania, wskazuje jako przykład możliwy naśladowania MakerDAO i jest taki, że żyje wciąż, oprócz tego, że naprawdę pozostaje stabilny i to prawie przez dwa lata. W ten właśnie sposób stał się on samym filarem ekosystemu Ethereum, dlatego nad integracją pracują, co przyczynić się może do stabilności względnej symbolicznej ceny w czasie.

Problemem kolejnym w kategorii tej jest zachęta zdecentralizowana publicznych dóbr. Zasadniczo to kwestia publicznych dóbr jest problemem. Żadem prywatny podmiot nie chce zaoferować ich, ponieważ poniesie naprawdę koszty wysokie, które dochodu nie zwrócą, a poza tym będzie to stanowić naprawdę korzyść sporą dla całej społeczności. Reszta by była jeźdźcem wolnym.

W przypadku problemu tego Buterin oferuje dokładnie dwie kategorie główne rozwiązań. Po pierwsze twierdzi, że próbować mogą uzyskać wkłady indywidualne, oferując nagrody za to. Z kolei po drugie, pozyskiwać mogą środki z aplikacji, które posiadają sieciowe efekty.

Czy działania podejmowane przez rządy mogą wyeliminować Bitcoin?

I tak właśnie Vitalik Buterin omawia zupełnie inne elementy jak na przykład system reputacji, systemy przeciw Symbil, dowód doskonałości, wskaźniki sukcesu zdecentralizowanego oraz wskaźniki zdecentralizowanego wkładu. Jednak jeszcze dalej idzie, podnosząc problemy nowe:

  • systemy reputacji,
  • formalizacja odpowiedzi na takie ataki jak PoS 51%,
  • unikalne tożsamości ludzkie,
  • antykolizyjna infrastruktura,
  • prace trwające nad kwantową ortografią.

Odpowiedź społeczności

Niektóre osoby wpływowe w społeczności wyraziły swoje opinie całkowicie wbrew poglądowi Vitalika Buterina.

Jedną z uwag największych krytyki wyraził Bram Cohen. Nie zgadza się on z poglądami Buterina na temat samego stanu techniki wokół kryptowalut. Jednak krytyka najsilniejsza pochodzi od Ayre.

A Ty co dokładnie myślisz o tym wszystkim? Zgadzasz się z Vitalikiem Buterinem? A może popierasz jednak jego krytyków? Każdy ma swoje zdanie. W żadnym wypadku nie można nikogo opinii krytykować. Pamiętajmy o tym doskonale.

Leave a comment