Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zanim przejdziemy do sedna warto wyjaśnić jedno pojęcie. Kryptowaluta lub inaczej wirtualny pieniądz (moneta) to zdecentralizowany, kodowany w systemie kryptograficznym system księgowy. Sam system jest oparty o węzły – portfele w którym użytkownicy przechowują klucze prywatne do posiadanych zasobów. Te ostatnie odpowiadają za bezpieczeństwo i uniemożliwienie ponownego wykorzystania jednostki.

Kryptowaluty ze względu na swoje cechy nie są uznawane za jednostki płatnicze a więc wymykają się spod kontroli banków centralnych. Jest to niebywałą zaletą ponieważ nie można jej sztucznie wytworzyć a jej zasoby są ściśle ograniczone (w przypadku BTC jest to 21 000 000). Kryptowaluty nie podlegają inflacji ponieważ nie są wymienialne lub oparte o zasoby np. złoto lub srebro. Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą jaka powstała.

BitcoinBitcoin CashBitcoin GoldBitcoin DiamondBitcoin SV
Bitbay.netBitbay.net Bitbay.net Bitbay.net Bitbay.net
Coindeal.comCoindeal.comCoindeal.comCoindeal.comCoindeal.com
Binance.comBinance.comBinance.comBinance.com

Kurs Bitcoin w ostatnich 3 miesiącach

BTC lub XBT powstał w 2009r, stworzony przez osobę lub grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Dotychczas nie do końca wiadomo kim jest twórca – najprawdopodobniej z racji swojego bezpieczeństwa. Nazwa Bitcoina jest nawiązaniem do oprogramowania otwartego źródła i sieci P2P (peer-to-peer). Bit walutę (jak i inne) przechowuje się w postaci kluczy kryptograficznych, za pomocą których autoryzuje się transakcje. Zaletą tego jest wysokie bezpieczeństwo oraz prędkość przesyłania środków na drugi koniec świata. Bitcoin jak każda przyzwoita moneta występuje w podziale 1 BTC = 1 000 000 Satoshi. Pozwala to na zawieranie transakcji o mniejszych wartościach.

Istotą Bitcointa jest jawność – wszystkie transakcje są publiczne i magazynowane w rozproszonych bazach danych zwanymi blockchainami tj łańcuch bloków. Innymi słowami można nazwać to rozproszoną infrastrukturalni i zdecentralizowaną platformą do zawierania transakcji. Pomimo jawności zawieranych operacji ich autorzy są w pełni anonimowi. Każda z wykonanych akcji musi być podpisana cyfrowo za pomocą kryptograficznego klucza publicznego.

Istnieje możliwość pozyskania (wykopania, wydobycia) Bitcoina z systemu przez każdego użytkownika, choć jest to bardzo mało prawdopodobne. Jest to tym większe im dany użytkownik wniesie większą moc obliczeniową do sieci w stosunku do mocy wniesionej przez węzły.

Bitcoin analiza techniczna przez pryzmat makro

Bitcoin w dłuższym przedziale czasowym > D1, W1 od razu pokazuje swoją słabość na spekulacje. Największa bańka miała miejsce w grudniu 2017 roku, będąca skutkiem ogromnego przewartościowania na giełdach. Ze względu na tę cechę rozsądnie jest trzymać się analizy krótko i średniookresowej, ale dam poniżej przykład analizy długookresowej.

BTC zachowuje niezwykle wysoką płynność oraz wolumen co doskonale odzwierciedla realne zachowania spotykane na tradycyjnych giełdach. Z punktu widzenia teorii analizy technicznej Bitcoin doskonale trzyma się linii wsparć i oporu przy czym nie są to najczęściej spotykane bariery psychologiczne tj pełne okrągłe wartości. Założenie to potwierdza regularne „sprawdzanie” wcześniej osiągniętych cen co jest doskonale widocznie w przedziale czasowym  M5/15. Potwierdzenia można także szukać używając narzędzi Fiboncciego.

XBT dość dobrze trzyma się kanałów trendu, choć ma większą tendencję do gwałtownego wyłamywania się niż do subtelnych zmian. Przykładem analizy długoterminowej może być dzień 14 listopada 2018 roku nastąpiło silne wybicie dołem z trójkąta spadkowego, który się formował przez ostatnie 11 miesięcy. Jest to potwierdzenie na Bit waluta jest silnie skorelowana z wartością USD i silnie reaguje na dane makroekonomiczne. Doskonałym przykładem do przeanalizowania jest publikacja danych z poziomu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non farmy payroll), publikowane w pierwszy piątek miesiąca na otwarcie sesji w USA.

Bitcoin reaguje z 2-3 minutowym opóźnieniem, co dla niektórych może być punktem zaczepienia. Tuż przed wypłynięciem danych – także następuje zmniejszenie obrotów oraz zmienności ceny.  Bitcoin charakteryzuje się także powstawaniem luk cenowych – największe powstają w weekendy i nie zawsze są zamykane w krótkim czasie poprzez powrót ceny.

Kryptowaluta Bitcoin cena i kurs

W ostatnich 6 miesiącach (od listopada 18) cena BTC oscyluje w granicach $4000-$5500 i w tym zakresie cenowym można uznać że trzyma się w trendzie horyzontalnym. Jest to pokłosie po bardzo silnych zawirowaniach z końca 2017 roku, w którym to cena BTC osiągnęła gigantyczną wartość  $20 089,00. Średni dzienny obrót na Bitcoinie wynosi 12,7-13,5mld USD, co jest ogromną wartością zaznaczając że w większości nie jest to rynek lewarowany.

Na chwilę pisania niniejszego opracowania w obiegu znajduje się 17,652 mln BTC z dostępnych 21 mln (84,05%). Z racji wysokiej wartości XBT procentowa dzienna zmienność waha się od 0,1-0,3%. Kryptowaluta znajduje się nieprzerwanie na pierwszym miejscu w rankingu giełd. Wskaźnik ROI wynosi 3 815,13%, który został obliczony od wartości $65,53.

Opinia o Bitcoin

Bitcoin jest pierwszą i najstarszą kryptowalutą na świecie. Nie można jej nie doceniać z racji innowacyjności, niezależności, transparentności, odporności na inflację i zdecentralizowanie. Możliwość jej rozbicia (na Satoshi 1:1 000 000). Ma także słabe strony – wrażliwość na spekulacje i dane makro.

Pole do ryzyka pozostawia także brak regulacji prawnych – pytanie brzmi nie czy a kiedy to nastąpi, a bynajmniej próba. Wedle subiektywnej opinii autora warto poznawać specyfikę bitcoina i jego zmienności, ale wejście na giełdę powinno się pozostawić po zdobyciu doświadczenia tradera. Sam BTC daje szereg możliwości, ale wymaga cierpliwości i zgłębienia tematu.

5/5 - (7 votes)

Leave a comment