Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obrót wirtualnymi walutami w podatkowym prawie wciąż nie jest tak naprawdę w pełni uregulowany. Jednak ostatnio pojawił się projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 16 września 2019 roku. Na jego podstawie już dzisiaj możemy zaprezentować prawdopodobną najbardziej zasadę rozliczenia PIT za rok bieżący.

Obrót kryptowalutami a konkretne źródło przychodów za 2019

Rozliczanie transakcji kryptowalutami od roku 2019 będzie się odbywać na całkiem innych zasadach, a niżeli w poprzednich latach. Właśnie od tego roku, podatnicy będą jak najbardziej zobowiązani do przedstawienia w rocznej deklaracji zarówno przychodów jak i także kosztów, które są poniesione z tytułu obrotu wirtualnymi walutami w sekcji pieniężnych kapitałów. Pamiętać należy, że kosztów oraz przychodów z tego tytułu łączyć nie można oraz także rozliczać z kwotami pozostałymi w ramach całej grupy pieniężnych kapitałów, a więc:

  • koszty poniesione na nabycie właśnie kryptowalut mogą być wyłącznie sumowane z kosztami innymi z kryptowalut (nie wolno ich łączyć z kosztami chociażby z nabycia udziałów czy też akcji)
  • przychody z kryptowalut mogą być sumowane tylko z innymi przychodami z kryptowalut (nie wolno ich łączyć z przychodami na przykład z przychodami pochodzącymi ze sprzedaży udziałów czy też akcji,
  • nadwyżka kosztów nad przychodami właśnie z tytułu obrotu kryptowalutami w rocznym ujęciu nie łączy się w żadnym wypadku z nadwyżką, która występuje w kapitałach pieniężnych pozostałych. Ta nadwyżka stanowi podatkową tratę i przenoszona jest do rozliczenia na kolejny podatkowy rok,
  • dochód, który jest podstawą opodatkowania obrotu kryptowalutami rozliczany może być tylko i wyłącznie w ramach kryptowalut, w rubryce oddzielnej właśnie na formularzu PIT-38. a podsumowaniu samej podstawy opodatkowania nie łączy się z przychodami pozostałymi, które są wykazywane w PIT-38.

Często się zdarza, że podatnicy z prowadzonej gospodarczej działalności rozliczają transakcję właśnie z wykorzystaniem kryptowalut. Pomimo tego, że rozliczenie się odbywa w ramach tej działalności, to podatkowe ujęcie transakcji zawsze stanowiło będzie przychody jak i także koszty z tytułu kupna oraz sprzedaży kryptowalut poza samą działalnością gospodarczą. Dlatego też nie jest kompletnie możliwe kupno samej wirtualnej waluty w ramach gospodarczej działalności oraz rozliczania jej z przychodami w ramach przedsiębiorstwa prowadzonego. – Jak kupić bitcoin w Polsce za złotówki?

Wysokość podatku z tytułu obrotu samymi kryptowalutami za 2019

Podatek od kryptowalut zawsze wynosi 19% samej podstawy opodatkowania. Z kolei kwoty tej obniżać o samą wartość odliczeń podatkowych oraz także ulg. Od samego handlu kryptowalutami nie należy płacić zaliczek w przeciągu roku, szczególnie bezpośrednio w związku z samą sprzedażą. – Bitcoin jest legalny czy nielegalny?

Kryptowaluty są rozliczane dopiero w rocznej deklaracji oraz płaci się wyłącznie podatek roczny od całości rozliczeń. Jeśli zatem podatnik w jednym miesiącu uzyskał dochód ze sprzedaży wirtualnej waluty, zaś w kolejnym poniósł znacznie wyższe koszty, a niżeli przychód, to te kwoty kompensowane są ostatecznie w rocznej deklaracji. – Bitcoin – gdzie kupić i sprzedać?

Więcej informacji o rozliczeniu znajdziemy na stronie Kryptowalutyprawo.pl

Leave a comment