Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wiodącymi wskaźnikami dla ceny Bitcoina oraz Ergereum są obecnie liczba tweetów i wartość indeksu Google Search Volume Index – SVI. Tak wynika z artykułu opublikowanego na łamach „Southern Methodist University”.

Naukowcy pisząc artykuł, zebrali dane z Twittera odnośnie Bitcoina oraz Ethereum. Sprawdzili również wyniki wyszukiwań, które można uzyskać dzięki Google Trends. Bazowali przy tym na pomysłach z poprzednich badań i przyjęli hipotezę, że liczba tweetów oraz ich sentyment (pozytywny bądź negatywny) wpływają na cenę kryptowalut. Okazało się również, że liczba tweetów czy wyszukiwań w wyszukiwarce Google ma związek z kursami Bitcoina oraz Ethereum.

Analiza postaw ludzi

Przy analizie technicznej i rynkowej niezwykle istotne jest odkrycie postaw ludzi wobec rynku czy indeksu indywidualnego. W tym przypadku mowa oczywiście o Bitcoinie oraz Ethereum. Teoria analizy sentymentów jest jedną z gałęzi analizy technicznej. Zgodnie z nią trendy cenowe są tak naprawdę odzwierciedleniem psychologii tłumu. Tym samym, sprawdzając jakie się ogólne poglądy ludzi na aktywa czy kryptowaluty, można oszacować ich trajektorię cenową.

W omówionym badaniu pewne wątpliwości może jednak budzić fakt istnienia tzw. borów. Naukowcy doszli bowiem do wniosku, że istnienie 21 mln  botów na Twitterze publikuje posty odnośnie kryptowalut. Reklamują one wybrane produkty z tego rynku. Czy przekłada się to w sposób istotny na cały rynek? Tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Twitter i Google Trends a kryptowaluty

Naukowcy przeanalizowali dane z Twittera i doszli do wniosku, że sentyment jego użytkowników ma przede wszystkim charakter pozytywny. Ma to miejsce nawet wówczas, gdy ceny Bitcoinów i Etheru spadają. Są osoby, które tweetują o kryptowalutach, bo się nimi po prostu interesują. Nie ma przy tym większego znaczenia ich cena.

Jednak już w przypadku danych z Google Trends okazuje się, że cena jest ściśle związana z wyszukiwaniem w sieci haseł Bitcoin czy Ethereum.Potwierdza to raporty na ten temat generowane od lat.

5/5 - (1 vote)

Leave a comment