Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szybki postęp informatyczny i idące za nim rozwiązania technologiczne to doskonałe pole do wdrażania ambitnych i interesujących projektów biznesowych łączących różne branże. Umiejętne rozpoznanie odpowiedniego momentu, wcielenie go z życie i umiejętne wykorzystanie go może zaowocować bardzo atrakcyjnymi zyskami. Czy właśnie takim rozwiązaniem może być Omega? I na czym dokładnie polega potencjał tego projektu?

Omega co to takiego?

Omega łączy w sobie metody marketingowe, innowacje świata finansowego oraz rozwiązania technologiczne z zakresu informatyki.

Twórcy platformy Omega są właśnie na etapie uruchamiania firmy inwestycyjnej, która w niedalekiej przyszłości będzie zajmowała się inwestowaniem własnego kapitału w rentowne przedsięwzięcia w obrębie całego globu. Rozszerzenie rynku inwestycyjnego na cały świat stworzy ogrom możliwości i szanse, które wystarczy tylko odpowiednio wykorzystać.

Według osób odpowiedzialnych za projekt Omega, platforma ma bardzo duże szanse, aby stać się siłą napędową zmian zarówno w biznesie jak i finansach.

Na czym dokładnie ma polegać?

Omega to platforma, która ma skupiać społeczność z całego świata. Wszyscy członkowie jej społeczności są upoważnieni do czynnego brania udziału w różnorodnych przedsięwzięciach, wśród których znajdą się między innmi:

  • przedsięwzięcia związane z reklamą
  • research rynków
  • sprzedaż produktów
  • czy szeroko pojęte testy produktów.

Jak widać zakres działalności Omegi Widać jest duży i silnie powiązany z działalnością biznesową. W związku z podejmowanymi aktywnościami użytkownicy platformy otrzymają różnego rodzaju benefity.

Przedsiębiorcy skupieni w ramach tej platformy zyskują ogromną rzeszę różnorodnych respondentów, konsumentów oraz odbiorców swoich reklam o różnych profilach konsumenckich. Z punktu widzenia badań rynku czy też prowadzenia szeroko zakrojonych analiz biznesowych jest to niezwykle bogaty i różnorodny zbiór użytkowników.

Zdaniem twórców Omega wykorzystuje struktury MLM w zgoła odmienny sposób. Na chwilę obecną znane MLM oferują głównie sprzedaż produktów i usług w ramach struktury hierarchicznej. Wygenerowane w ten sposób zyski ulegają podziałowi również ze sprzedawcami z niższych szczebli. W Omedze ma to działać inaczej.

Cała działalność Omegi prowadzona na terenie Polski jest w pełni zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami finansowymi. Nalezy również wspomnieć, że wspomniane struktury MLM, oferujące w swym portfolio produkty wirtualne, a nie realne, nie zawsze funkcjonują w zgodzie z prawem. w związku z powyższym wszystkie operacje i procesy zachodzące w ramach platformy są nie tylko legalne, ale pewne i bezpieczne dla osób z nich korzystających.

Dodatkowym gwarantem są realne podmioty zarejestrowane między innymi na terenie Wielkiej Brytanii, Malty czy w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jako wsparcie biznesowe występuje Expedite Consulting Group, który nie tylko rzeczywiści fizycznie istnieje, ale również zatrudnia rzeczywistych pracowników. Na terenie Polsce znajduje się około tysiąca reprezentantów tej firmy.

Na czym oparty jest potencjał Omegi?

Potencjał Omegi leży w jej twórcach: Bartoszu Nafalskim i Łukaszu Bożek. Pierwszy z nich od ponad dwudziestu pięciu lat działa na rynkach biznesowych, projektując kampanie dla znanych marek, wdrażając firmy na giełdy oraz zakładając liczne przedsiębiorstwa. Drugi z Panów zadedykował swoje życie zawodowe branży finansowej.

Podczas podjętej współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym i rynkiem walutowym w grupie konsultingowej Bartosza Nafalskiego, obaj panowie podjęli decyzję, że ich dotychczasowe doświadczenia biznesowe można nie tylko połączyć,ale również rozszerzyć o np. kryptowaluty i stworzyć nowatorski projekt fintech.

Dla kogo przeznaczona jest Omega?

Odbiorcami projektu mają być rynki azjatyckie. Charakteryzują się one otwartością na innowacje na nowości i dynamicznym rozwojem. Z drugiej strony są one bardzo hermetyczne na tradycyjny obieg informacji biznesowej. Skierowanie działań właśnie w tym kierunku z tak innowacyjnym projektem stwarza ogromną przewagę nad konkurencją. Ponieważ rynki azjatyckie są zamknięte na oferty firm ze Stanów Zjednoczonych czy Europy Omega przyczyni się do pokonania tych ograniczeń.

Zadanie Omegi ma również polegać na czerpanie z doświadczeń rynków azjatyckich.Właśnie w tym celu za zostać wdrożona na platformie kryptowaluta. Stwarza to realną możliwość realizowania transferów międzynarodowych, prowadzenia rozliczeń i wdrażania kolejnych rozwiązań fintech, pochodzących z Azji.

Istnieją też przykre wiadomości, mianowicie dostęp do platformy Omega z Polski będzie zablokowany. Wynika to między innymi z faktu,że wiele osób zaangażowanych w pracę przy tym projekcie to właśnie Obywatele Polski. Kolejnym powodem jest to, że, Polska w świecie międzynarodowego biznesu nadal potrafi budzić bardzo skrajne i negatywne skojarzenia. Głównym zarzutem przeciwko Polsce jest fakt, że nasz rynek jest to rynek nieprzyjazny przedsiębiorczości i kryptowalutom. Dodatkowo posiada bardzo niską siłę nabywczą i cechuje się bardzo wysokim ryzykiem politycznym. Niestety, na chwilę obecną w Polsce nie ma odpowiedniej atmosfery biznesowej, która sprzyjałaby międzynarodowym transakcjom.

Co przyniesie najbliższa przyszłość i jakie wyzwania stoją przed Omegą?

Jak widać plany związane z uruchomieniem i działalnością Omegi mają charakter globalny i tworzone z dużym rozmachem. Sama platforma jest też tworzona z wirtuozerią, więc nie można zwalniać tempa. W związku z czym na najbliższy czas zaplanowano:

  • stworzenie największej platformy z przeznaczeniem badań marketingowych
  • uruchomienie firmy inwestycyjnej, która będzie inwestowała kapitał tylko i wyłącznie w rentowne przedsięwzięcia
  • stworzenie własnej kryptowaluty, a co za tym idzie stworzenie dla niej giełdy
  • wdrożenie nowatorskich metod płatniczych.

Omega niesie z sobą bardzo ambitne zmiany. Już w samym założeniu ma być siłą napędową w zakresie fintech w związku z czym jej twórcy zobligowani są do myślenia globalnego.

5/5 - (10 votes)

Leave a comment