Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zdaniem Rahima Blaka, czyli prezesa Sapiency oraz Mosaico, tokenizacja nieruchomości ma za zadanie zmodyfikowanie obecnych zasad funkcjonujących we wspomnianym sektorze. Będzie to związane zarówno z procesem pozyskiwania kapitału, sprzedaży mieszkań i lokali oraz zasadami zarządzania prawem do ich własności. Wspólnie z Witoldem Indrychowskim,  czyli prezesem zarządu dewelopera Merari, Rahim Blak wyłożył innowacyjne atuty  wprowadzenia znanego nam rynku nieruchomości w nowatorski świat cyfrowych aktywów.

Co wyniknie z tokenizacji rynku nieruchomości? 

W trakcie ostatnio zorganizowanych warsztatów Rahim Blank współnie z Witoldem Indrychowskim z Merari opracowali koncepcję tokenizacji rynku nieruchomości. U jej podstaw mają spoczywać zarówno bezpieczeństwo inwestorów, jak i wygodna deweloperów. W przypadku osób zainteresowanych inwestowaniem w tym sektorze zostaną stworzone :

  • innowacyjne możliwości inwestycyjne
  • szerszy akces zwrotu inwestycji z tego dynamicznie rozwijającego się rynku.

Natomiast deweloperom umożliwi bardziej elastyczny i zdecydowanie prostszy sposób procedury finansowania realizacji nieruchomości.

Jak powszechnie wiadomo deweloperzy potrzebują ciągłego dopływu kapitału. Ponieważ rozwiązania w postaci obligacji, jak i giełdy stają się  coraz droższe i bardziej skomplikowane muszą oni szukać alternatywy. Emisja tokenów za pomocą technologii blockchain wydaje się zdecydowanie szybszym i tańszym posunięciem.

Jak podkreśla Rahim Blak tokenizacja sama w sobie stwarza większy wybór w nadawaniu tokenowi zarówno wartości, jak i funkcjonalności. Zgodnie z  powyższym punktem widzenia token może być jednocześnie:

  • prawem własności do nieruchomości
  • stanowić akcją firmy deweloperskiej
  • pożyczką dla dewelopera z zagwarantowaną stopą zwrotu
  • prawem do częściowego korzystania z nieruchomości.

wprowadzenie tokenizacji nieruchomości ma także za zadanie uprościć proces sprzedaży nieruchomości. Można to osiągnąć rezygnując z konieczności kupowania całego lokalu. Można natomiast podzielić jego wartość na setki lub miliony pojedynczych tokenów. Tak jak w przypadku tokenów. W rezultacie pozwoli to na dokonywanie inwestycji na bardzo bardzo zróżnicowanym poziomie zgodnie z możliwościami.

Dzięki temu deweloperzy otrzymują dostęp także do zdecydowanie mniejszych inwestorów. Dzięki takiemu podejściu do tematu otrzymujemy efekt skali pozwalający na pozyskanie znaczącego kapitału. Dodatkowym atutem takiego podejścia do tematu jest fakt, że osoby posiadające tokeny z konkretnej nieruchomości nie muszą być wpisywane do księgi wieczystej. Wpis może dotyczyć spółki akcyjnej czy też celowej. Jak łatwo się domyślić ma to na celu uproszczenie procedur administracyjnych.

Zdaniem Rahima Blaka tokenizacja nieruchomości wyeliminuje konieczność korzystania na przykład z usług domu maklerskiego. Do zamknięcia transakcji wystarczy notariusz, który to zbiorczo będzie mógł wszystko zatwierdzić.

Rate this post

Leave a comment