Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ostatnimi czasy Kazachstan dokonał przełomowych kroków w kwestii stworzenia przyjaznego środowiska zarówno dla branży blockchain, jak i walut cyfrowych. Na chwilę obecną wspomniany kraj aspiruje wprowadzenia w życie nowych regulacji prawnych, które będą stanowiły idealną alternatywę dla tej branży.

Nowe regulacje prawne dotyczące opodatkowania wydobywania walut cyfrowych

W nawiązaniu do najnowszych informacji ogłoszonych przez pana Madi Saken, czyli nikogo innego jak starszego koordynatora legislacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Blockchain na terenie Kazachstanu (NABDC) projekt ustawy dotyczącej technologii cyfrowych nakłada status prawny zarówno na wydobywanie walut cyfrowych, jak i opodatkowanie całego procesu.

Tworzone regulacje prawne w założeniu mają być korzystne dla minerów, czyli właśnie osób zajmujących się kopaniem kryptowalut. Zmiany mają polegać między innymi na wymianie nomenklatury oraz braku opodatkowania.

Madi Saken tłumaczy nadchodzące zmiany faktem, że zobowiązanie podatkowe powstaje w sytuacji gdy pojawia się dochód w formie tradycyjnych walut, a nie w chwili wydobycia monety cyfrowej.

Kopanie bitcoin zostanie uznane za działalność przedsiębiorczą, gdy dany podmiot gospodarczy lub osoba prywatna będzie świadczyła usługi związane z udostępnieniem zasobów przeznaczonych do wydobywania kryptowalut.

Kazachstan pokłada ogromne nadzieje w rozwoju branży walut cyfrowych

Zgodnie z informacjami podanymi przez Madi Sakena, Kazachstan stworzy przyjazne środowisko zarówno do rozwoju technologii blockchain jak i wydobycia walut cyfrowych. Korzystna cena energii elektrycznej, ciągły rozwój infrastruktury komunikacyjnej podobnie jak nowe regulacje prawne mają sprawić, że mining zostanie licząca się częścią gospodarki tego państwa.

Na chwilę obecną projekt ustawy związanej właśnie z regulacją technologii cyfrowych został złożony do rozpatrzenia przez administrację prezydencką. Jak donoszą dobrze poinformowane źródła jeszcze w tym roku kalendarzowym ma on zostać wysłany do Mazhillis.

Obawy rządu dotyczące utraty monopolu

Jak zapewne wszyscy wiemy istnieje wiele państw, które próbują zahamować rozwój walut cyfrowych na różne sposoby. Jest to głównie determinowane ich obawami związanymi z utratą monopolu na podaż pieniądza. Wszyscy pewnie pamiętamy, że Bitcoin (BTC) został stworzony w celu przekazania władzy użytkownikom. Ta idea przyczyniła się do powstania środowiska, w którym zjawisko inflacji nie stanowi problemu.

Waluty cyfrowe nie posiadają granic zarówno geograficznych, jak i politycznych. Chyba właśnie te dwie cechy najbardziej przerażają i paraliżują przywódców państw. Zmuszając ich tym samym nie tylko do podejmowania, ale również wdrażania działań zapobiegawczych.

Ostatnimi czasy wiele państw deklaruje chęć emisji własnych wirtualnych monet. Najprawdopodobniej jest to kolejna zagrywka mająca na celu zatrzymanie władzy, która zaczyna uciekać im przez palce.

Rate this post

Leave a comment