Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rada Stabilności Finansowej ogłosiła raport traktujący o wyzwaniach regulacyjnych stojących przed rynkiem stablecoinów. Na tym etapie opublikowany przez Radę dokument pełni  jedynie funkcję konsultacyjną, kto wie jednakże, jak zawarte w nim dość niepokojące informacje wpłyną na sytuację rzeczywistą rynku kryptowalut.

Rynek stablecoinów od dawna pod lupą

Rada Stabilności Finansowej wydała na tę chwilę dziesięć instrukcji skierowanych w stronę władz państw należących do G20 oraz banków centralnych. Przede wszystkim nacisk kładziony jest na usystematyzowanie i zharmonizowanie podejścia do kwestii regulacyjnych i kontrolnych na rynku kryptowalut w skali globu.

Oprócz tego Rada rekomenduje, iż w momencie, kiedy włodarze nie mają możliwości kontrolowania w pełnym zakresie stablecoinów, powinny wziąć pod rozwagę ich zakazanie. Rada wskazuje na hipotetyczne ryzyko, które stablecoiny mogą w przyszłości nieść na globalnych finansów. W szczególności odnosi się to do tych wszystkich inicjatyw, które przeznaczone są dla inwestora detalicznego.

Czy Rada Stabilności Finansowej  ma aż tak szerokie kompetencje?

Na wstępie należy zwrócić uwagę na jeden niezwykle istotny fakt, mianowicie Rada Stabilności Finansowej nie posiada żadnej władzy prawnej, która byłaby w jakikolwiek sposób sformalizowana. Niemniej jednak nie da się ukryć, że publikowane przez Radę opinie czy rekomendacje w znaczącym stopniu przekładają się na decyzje podejmowane przez władze z całego świata. Obecnie publikowane przez Radę Stabilności Finansowej  dokumenty również mają przede wszystkim charakter konsultacji. Biorąc jednakże pod uwagę respekt, jakim cieszy się Rada wśród władz, jest wielce prawdopodobnym, że większość tych zaleceń zostanie wprowadzonych w życie.

Celem ich wydawania jest pomoc rządzącym w doborze instrumentów, które będą najbardziej odpowiednie dla zniwelowania potencjalnych ryzyk związanych z rynkiem stablecoinów. Co ciekawe, rynek stablecoinów to jeszcze nie wszystko! Rekomendacje dotyczą także innych aktywów kryptograficznych, które mogłyby wykreować analogiczne zawirowania na rynku finansowym, co stablecoiny. Głównie poprzez podobny zasięg czy wykorzystanie. Wpisuje się w to również Bitcoin.

Opublikowany dokument jednoznacznie wskazuje, iż władza powinna dysponować instrumentami, które w dobie kryzysu pomogą skutecznie zminimalizować ryzyka dotyczące całości czy części rynku stablecoinów. Chodzi również o możliwość całkowitego objęcia ich nadzorem, a nawet zakazania. Rada Stabilności Finansowej dopinguje władze, aby w momencie pojawienia się ryzyka, korzystały ze swoich uprawnień dotyczących emisji, zarządzania czy handlu na rynku stablecoinów.

Konsekwencje tego mogą mieć ogromna skalę, wskazuje się między innymi na zmianę sytuacji kryptowalut stabilnych, a co za tym idzie giełd cyfrowych czy firm je emitujących. Wskazuje się, że w pierwszej kolejności takie zakazy czy ograniczenia dotknęłyby chociażby w Librę Facebooka, ze względu na obawy polityków czy urzędników z całego świata związane z jej emisją.

Więcej: https://www.bitcoin-squad.com/pl/bitcoin-era-opinie/

Leave a comment