Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rynek bitcoina nigdy się nie zamyka. Transakcje odbywają się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 lub 366 dni w roku. Czy jednak jest możliwe wskazanie godzin w ciągu doby, w których zmiany kursu są największe?

Największe wahania cen Bitcoina w ciągu doby

Analiza danych Crypto Data Download dotyczących cen na Coinbase między 6 lipca 2017 a 2 lipca 2019 roku pokazała, że największą rozpiętością cen tej kryptowaluty charakteryzują się północ i godzina 1 w nocy czasu uniwersalnego UTC (w Polsce o dwie godziny później). W badaniu brano pod uwagę najwyższe i najniższe ceny w danym okresie dla danych godzin i porównywano je z pozostałymi 23 godzinowymi okresami w ciągu doby.

Okazało się, że godzina 1 w nocy czasu UTC miała zdecydowanie najwięcej dni zarówno z najwyższą, jak i najniższą ceną w ciągu doby. Rekordowo wysoka była ona w badanym okresie prawie 120 razy, a najniższa prawie 100 razy. W obu tych kategoriach północ UTC była na drugim miejscu.

Przeczytaj również: Bitcoin na prostej do 10 tys. dolarów- szykują się duże zakupy?

Oznacza to, że właśnie wtedy kurs bitcoina waha się najmocniej. W przypadku północy dane pokazały, że najniższa w ciągu doby cena była o tej godzinie w ciągu analizowanych dwóch lat ok. 50 razy. Najwyższa zaś w nieco ponad 60 przypadkach. Fakt, że godziny z największymi zmianami kursów bitcoina w ciągu doby na przestrzeni czasowej dwóch lat znajdują się tak blisko obok siebie, wskazuje, że można ten czas uznać za „okno”, w którym zmiany dość regularnie są duże.

Cena bitcoina a strefy czasowe

Może na to wpływać kwestia stref czasowych. Te godziny to bowiem początek wieczoru w Ameryce Północnej i początek dnia pracy w Azji. Dokonujący transakcji na obu kontynentach są więc wówczas bardzo aktywni w tym samym czasie. W Azji reagują na bieżące wydarzenia gospodarcze, społeczne i polityczne, zaś za Oceanem na wyniki z otwarcia właśnie rynków azjatyckich.

Dokładne informacje – Kurs Bitcoin jak złoto ! – Dobry czas na inwestycje!

Nie ma idealnej godziny na zakup bitcoina

Analiza danych Crypto Data Download pokazuje też, że jeśli chodzi o czas, to nie ma idealnego momentu na kupno i sprzedaż bitcoina, swoistego „świętego Graala” czy „złotego środka”. Do stwierdzenia istnienia takiego momentu konieczne byłoby znalezienie w tym zestawieniu godzin, w których ceny bardzo często są najwyższe, a rzadko najniższe lub odwrotnie. Tymczasem okazuje się, że „dołki” i „górki” zwykle najczęściej występują w tych samych godzinach.

Wyniki zebrane z badanych dwóch lat co prawda pokazują, że w godzinach porannych UTC prawdopodobieństwo niższej ceny było większe niż w innych godzinach, ale różnice nie należały do znaczących. Trudno więc byłoby tylko na nich opierać swoją strategię codziennego działania, biorąc pod uwagę, że dla odniesienia większych korzyści taka „poranna” cena musiałaby być niższa bardzo często, na co dane nie wskazują. Mowa tu o godzinach 3-12 UTC.

Najważniejsze newsy: Co zrobić, by inwestowanie w Bitcoin przyniosło zysk?

Na rynku funkcjonuje znane wielu inwestorom powiedzenie, że czas zawsze jest lepszy niż jego wyczucie. Dane zebrane dzięki analizie dwóch lat pod względem dobowych zmian cen bitcoina wydają się je potwierdzać. Wszyscy wiedzą, że kluczem do sukcesu inwestycyjnego jest kupienie, gdy cena jest jak najniższa, a sprzedanie, gdy sięga swojego szczytu. Sama analiza godzinowa cen w przypadku bitcoina jednak znacząco w tym nie pomoże.

Popularne na forum:

5/5 - (1 vote)

Leave a comment